Me austame teie õigust eraelu puutumatusele ja me hoolime andmete turvalisuse eest; seega kaitstakse neid, kasutades tavapäraselt kohalduvaid andmeturbe standardeid.

Tunnistades käesolevaid norme, nõustute te oma isikuandmete töötlemisega.

Allpool anname me teile üksikasjalikumat teavet selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid töötleme.

1. Sissejuhatav teave

 • Meie, oleme Wood-Mizer Industries Sp. z o. o., Nagórna 114, 62-600 Koło, Poola, telefon: 63 26 26 000,
 • Teie, olete klient ehk isik, kes esitab päringuid ja kes külastab meie veebilehte,
 • Üldmäärus, on Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679, avaldatud 4. mail 2016 Euroopa Liidu Teatajas L.2016.119.1, mis hakkab kehtima 25. mail 2018 (edaspidi „määrus“).

2. Andmehaldur

Meie oleme teie isikuandmete haldur. Me töötleme teie andmeid oma äritegevuse alusel.

3. Järelevalveasutus

Käesoleval ajal on isikuandmete valdkonna järelevalveasutus Poolas isikuandmete kaitse peainspektor. Teil on õigus esitada järelevalveasutusele kaebus.

4. Vastuväide isikuandmete töötlemisele

Te võite esitada vastuväite konkreetsete andmete – eriti turunduseesmärkidel – töötlemise suhtes. Me uurime teie vastuväite põhjendatust. Kui teie vastuväide puudutab teie isikuandmete töötlemist turunduseesmärkidel, siis me rahuldame selle, v.a juhul, kui samal ajal või teie vastuväite uurimise ajal on teil kehtivad nõusolekud teie andmete töötlemiseks turunduseesmärkidel. Te annate nõusolekuid vabatahtlikult. Te võite alati kõik oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusolekud või osa neist tagasi võtta. Antud nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta meie õigust töödelda andmeid käesolevas nõusolekus kirjeldatud eesmärgil, kuni seda ei ole tagasi võetud. Samuti on võimalik, et seadustest tulenevalt on meil õigus töödelda andmeid erineval õiguslikul alusel või muul eesmärgil.

5. Andmete töötlemise eesmärk

Teie isikuandmeid töödeldakse ärilistel ja turunduslikel eesmärkidel ning ka veebivormide kaudu saadetud küsimustele vastamiseks.

Teie andmete põhjal võidakse teile teha profiilianalüüs, kasutades teie asukohta ja teavet toodete kohta, millest te olete huvitatud. Profiilianalüüsi saab kasutada veebilehel kuvatava teabe kohandamiseks.

Me kasutame teie e-posti aadressi ja eesnime, et saata teile oma uudiskirja. Uudiskirja saamiseks peate te sellega nõustuma. Kui te ei soovi uudiskirja saada, peate te kirjas toodud lingi kaudu teadetest loobuma.

6. Milliseid andmeid me töötleme

Me töötleme andmeid, mille te olete meile veebivormides edastanud, nt andmed, mille te edastate avatult (eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, aadress ja muud veebivormidesse sisestatud andmed). Samuti võime me töödelda andmeid, mida veebilehitsejad automaatselt koguvad (asukoht, IP-aadress ja muud veebilehitsejate saadetavad andmed).

7. Kolmandad isikud, kellele me võime andmeid edastada

Andmeid võib edastada ainult ja eranditult selleks volitatud isikutele. Isikuandmeid edastatakse kolmandatele isikutele järgmistel eesmärkidel:

 • veebivormide töötlemine,
 • ülesannete automatiseerimine,
 • e-posti turundus,
 • statistiliste andmete kogumine,
 • andmete analüüs.

8. Kui kaua me teie andmeid säilitame

Teie andmete töötlemise aeg sõltub eesmärgist, milleks neid koguti, eesmärgist, milleks neid töödeldakse, õigusnormidest või meie kehtestatud säilitamise meetodist, mis vastab neile õigusnormidele, kui ka teie nõusolekutest ja muudest avaldustest. Teie isikuandmeid säilitatakse seni, kuni nõusolekut teie isikuandmete töötlemiseks ei ole tagasi võetud.

9. Teie õigused

 • Teil on õigus nõuda meilt nii juurdepääsu oma isikuandmetele kui ka nende parandamist, kui need ei vasta tegelikkusele, ja seadusest tulenevatel juhtudel eemaldada need või keelata andmete töötlemine.
 • Teil on õigus esitada vastuväide enda isikuandmete töötlemise suhtes. Me uurime sellist vastuväidet.
 • Teil on õigus edastada andmeid või saada andmetest koopia, kuid see õigus ei tohi avaldada ebasoodsat mõju teiste isikute õigustele ja vabadustele, sealhulgas ärisaladustele või intellektuaalomandile, ja seda teostatakse ulatuses, milles see on tehniliselt võimalik.
 • Teil on õigus pöörduda isiku poole, kes tegeleb isikuandmete kaitse küsimustega. Te võite saata kirja meie aadressile või otse pädevale isikule aadressil iod@woodmizer.pl.

KÜPSISTE POLIITIKA

Veebileht kasutab küpsiseid. Need on väikesed tekstifailid, mille saadab veebiserver ja mille salvestab veebilehitseja. Pärast veebilehe uut külastust loeb teavet server, mis selle lõi. Kogutud andmeid kasutatakse veebilehe toimimise eest vastutava IT-süsteemi täiustamiseks ja sisu kohandamiseks vastavalt kasutaja eelistele.

Oma veebilehel kasutame me järgmist tüüpi küpsiseid:

 • Seansiküpsised on failid, mis salvestatakse veebilehitseja mällu ajutiselt ja mida hoitakse seal seni, kuni seanss on läbi.
 • Püsiküpsised on failid, mis jäävad veebilehitseja mällu seni, kuni kasutaja valitud veebilehitseja seaded seda lubavad.
 • Oma küpsised tulevad otse külastatud veebilehtedelt.
 • Välised küpsised tulevad väliselt veebilehelt ja mitte külastatud veebilehelt.
 • Konfiguratsiooniküpsised võimaldavad seadistada veebilehe funktsioone ja teenuseid.
 • Olulised küpsised võimaldavad kasutada veebilehel olevaid teenuseid.
 • Funktsionaalsed küpsised võimaldavad salvestada kasutaja eelistatud veebilehe funktsionaalsuse.
 • Reklaamiküpsised võimaldavad pakkuda kasutaja huvidele vastavalt kohandatud reklaamsisu.

Hetkel ei kasuta meie veebileht kõiki ülalnimetatud faile, kuid me jätame endale õiguse neid igal ajal kasutada.

Veebilehe külastajad saavad muuta küpsiste seadeid igal ajal. Üksikasjalik teave küpsiste haldamise võimaluste ja viiside kohta on kättesaadav teie veebilehitseja seadetes.

Küpsiste kasutamise keelamine võib põhjustada probleeme meie veebilehtedel teatud teenuste kasutamisel, eriti nende, mis nõuavad kasutaja sisselogimist. Küpsiste keelamine ei tähenda sisu kättesaadavuse kaotamist.

Liituge meie uudiskirjaga
Teile saadetakse e-posti teel eksklusiivseid eripakkumisi, teavet uute toodete kohta ja kutseid eriüritustele!